תקנון ותנאי שימוש

 

תנאי השימוש והרכישה באתרים של עדי שקד 

 

אנו שמחים שבחרת לבקר ו/או לרכוש באחד האתרים של עדי שקד  (להלן: “העסק“), המציע לך מגוון רחב של מידע ומוצרים לרכישה.

התנאים הבאים מגדירים את זכויותיכם והתחייבויותיכם בעת הקניה באתר האינטרנט בו הינך נמצא, אופן הרכישה, תנאי רכישה, אחריות על המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט (ככל שיש להם אחריות כזו), מועדי אספקתם, דרכי איסוף, באילו תנאים אתם רשאים לבטל עסקאות שביצעתם באמצעות אתר האינטרנט ופרטים חיוניים נוספים.

הנכם מתבקשים לקרוא תקנון זה בקפידה ובעיון, היות והם מהווים הסכם מחייב ביניכם לבין העסק.

למרות זאת, העסק רשאי שלא לאפשר ללקוח מסוים לרכוש מוצרים באתר האינטרנט – וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם הזמין בעבר מוצרים באמצעות האתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי העסק לבטל את זכאותכם לבצע עסקאות באתר האינטרנט בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • אם פעלתם בניגוד להוראות תקנון זה.
 • אם בעת ההרשמה באתר האינטרנט מסרתם פרטים שגויים במתכוון.
 • אם ביצעתם מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר האינטרנט או בישות משפטית אחרת הקשורה אליה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיו וספקיו של העסק.
 • אם השתמשתם בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם הפרתם את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שמציע העסק.
 • אם אתם חייבים כספים לעסק או לאיזו מחברות הקשורות עמה ולא פרעתם את חובכם, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו;
 • אם כרטיס האשראי שברשותכם נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 • כל סיבה סבירה אחרת הנעשית בתום לב.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מתחייב לבצע פעולות באתר בתום לב, לא לעשות שימוש כלשהו במידע שהתקבל ללא אישור העסק, שלא לנצל לרעה טעות/תקלה כלשהי במערכת או בנתונים שפורטו באתר.

נפלה טעות חריגה בתיאור מוצר כלשהו או במחיר או בפרט מהותי אחר, לא יחייב הדבר את העסק ו/או האתר ו/או את הספקים.

   

הליך רכישת מוצר באתר ומועדי אספקה

 

 • טעויות עלולות לקרות, לפיכך, במידה ומוצר שהוזמן אינו זמין במלאי על אף האמור באתר, תהא לעסק זכות לבטל את העסקה וכמובן להשיב ללקוח כספים ששילם ולבטל את חיוביו ואולם לא תעמוד ללקוח כל זכות לקבל פיצוי כלשהו בגין כך.
 • איחור במועד אספקה, בשל כל סיבה שהיא, לא יקנה לכם כל זכות לקבל פיצויים ו/או כספים כלשהם למעט זכותכם לבטל את העסקה, בהתאם לאמור בהסכם זה.
 • לאחר ביצוע הרכישה באתר יקבל הלקוח אישור הזמנה ישירות למייל שלו. אישור ההזמנה יכלול את פרטי ההזמנה, הסכום ששולם, ופרטים נוספים.
 • מיד לאחר קבלת אישור ההזמנה יקבל הלקוח שם משתמש וסיסמה למייל אותו מילא בעת הרכישה על מנת להיכנס לאיזור אתר החברים הסגור בו יוכל לגשת לתכנים אותם רכש.
 • מובהר, כי ניתן להשלים רכישה המתבצעת באתר באמצעות פניה טלפונית ישירה לטלפון בעסק ולמסור את פרטי אמצעי התשלום בעל-פה ולא להקלידם באתר, ואולם רכישה כאמור תחשב כרכישה דרך האתר לכל דבר ועניין והיא תתאפשר רק לאחר שהלקוח יאשר במקום המתאים באתר כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את תנאי התקנון.
 • כל המחירים המפורטים באתר נקובים בשקלים חדשים והם כוללים מע”מ, ככל שחל על פי דין בגין מוצר זה, ובהתאם לשיעור המע”מ שחל על פי דין באותה עת מדינת ישראל.
 • העסק יהיה רשאי מעת לעת ועל פי שיקול דעתו להציע מוצרים הנמכרים באתר או מוצרים אחרים במחירים מוזלים ו/או בהנחות ו/או במבצעים שונים ו/או לתת הטבות שונות.
 • מבצעים כאמור יעשו לפרקי זמן, במועדים ובתנאים שהעסק יחליט על פי שיקול דעתו ולא יהיה בכך כדי להוות טענה של לקוח שרכש מוצר דומה במחיר גבוה יותר שלא במהלך מבצע.
 • מבצעים כאמור יוחלו ויעשו עד גמר מלאי מסוים שהוקצה לצורך המבצע ו/או עד מועד שיחליט העסק ו/או אף לפרק זמן שאינו מוגבל, והעסק יהיה רשאי להפסיקם בכל עת וללא הצורך במתן הודעה מראש.
 • לא תתאפשר החזרה או ביטול של מוצר ולא תתאפשר החלפה של מוצרים שנרכשו במסגרת מבצעים מיוחדים שייערכו באתר מעת לעת. רכישה של מוצר במסגרת מבצע הינה סופית ולא ניתנת לביטול או החלפה, למעט מקום בו קיים פגם במוצר.
 • ביטול של עסקה מחמת פגם במוצר תחייב את הלקוח להשיב כל הטבה שקיבל במסגרת הרכישה.
 •  

תוכן האתר וזכויות יוצרים

 •  
 • כל התוכן הנמצא באתר GROW ו/או המקושר אליו, לרבות: תמונות, גרפיקה, טקסט, לוגו, תאורי מוצרים, קבצי מידע ותוכנה הנו רכושה הבלעדי של העסק ו/או ספקים שלה והוא מהווה קניין רוחני שלהם המוגן ע”פ דיני מדינת ישראל ודינים בינלאומיים לרבות לעניין קניין רוחני וזכויות יוצרים. כל העובר על חוקים אלה עלול לעמוד לדין.
 • חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו בסימנים המסחריים הנמצאים באתר ו/או בתמונות ומידע הכלול בו כאמור לעיל, לרבות העתקה, שכפול, הפצה, פירסום וכיו”ב, לכל מטרה שהיא שלא בהסכמה מראש ובכתב של העסק או של בעל זכות הקניין ו/או של בעל הסימן המסחרי. חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו במידע ובסימני מסחר המצויים באתר באופן העלול לגרום להטעיה ו/או בלבול של צרכנים אחרים.
 • רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 •  

פרטיות ואבטחת מידע

 

 • אבטחת המידע באתר GROW עומדת בתקנים הגבוהים ביותר של אבטחת מידע ברשת. אנחנו עושים כל הניתן להגן על פרטי כרטיס האשראי שלכם והמידע הרגיש שלכם. האתר עובד בתקן PCI-DSS בו לצורך ביצוע תשלום הגולש מועבר ישירות לאתר מאובטח של חברת הסליקה כך שפרטי כרטיס האשראי שלכם אינו נשמר כלל  בשרתי האתר. מספר כרטיס האשראי והפרטים הנוספים שאתם מזינים בעת הקנייה במערכת נשלחים ישירות אל חברת הסליקה ולא מאוחסנים באתר בשום צורה שהיא. בצורה זו נמנעת האפשרות מצד שלישי להגיע לפרטי כרטיס האשראי שלכם.
 • אנו מכבדים את פרטיותך. אנו לא נספק, בשום מקרה, מידע אישי הקשור לחשבונך לצד שלישי למעט מקרים הכרחיים להשלמת הביצוע העסקה, ההזמנה והמשלוח ו/או שירות שבחרת לרכוש.
 • אנו מצהירים כי למטרת אבטחת פעולותיך באתר ואבטחת המידע, מערכת האתר אוספת ומנתחת את כתובת פרוטוקול האינטרנט IP) המחבר את המחשב שלך דרך האינטרנט לאתר). פעילות זו מאפשרת מעקב ובירור פעולות לא חוקיות והגנה מפני ניסיונות מרמה.
 • שימוש בעוגיות: אנו מצהירים בזאת כי בזמן ביקורך באתר שומר שרת האתר קבצי טקסט “עוגיות”, המשפרים את חווית הגלישה שלך. קבצים אלה מספקים לנו מידע ויכולת לשפר את השירותים ולהציע לך מוצרים בהתאם לאופן שימושך. השימוש בקבצים אלה הנו אוטומטי וללא פיקוח אדם. במדינת ישראל המשתמש לא חייב לספק פרטים אלה אך ללא הפרטים הללו לא ניתן יהיה לבצע רכישת מוצריםשירותים באתר.
 • בכל הנוגע לפרטי אמצעי התשלום שמסרת (מספר כרטיס אשראי, מספר חשבון בנק וכיו”ב), השימוש בו יעשה כמובן אך ורק לשם ביצוע תשלום והוא אינו מועבר לשום גורם אחר למעט לשם ביצוע התשלום (כגון: חברת אשראי, בנק). יובהר, כי פרטי כרטיס האשראי מוזנים ישירות לאתר של חברת הסליקה והוא כלל אינו מצוי ו/או נשמר במאגרינו, כך שאין לעסק יכולת לעשות בו כל שימוש. חברת הסליקה היא חברת אישורית זהב קארדקום, העומדת בתקן אבטחה המחמיר ביותר: PCI DSS Level-1.
 • לגבי מידע המתקבל אצלנו במסגרת ביצוע רכישת מוצר, נעשה גם כן שימוש למטרת ביצוע אותה פעולה בלבד ולצרכיה. המידע לא מועבר לגורם שלישי, למעט לכאלו שנדרש לעשות כן לשם השלמת הרכישה (למשל במקרה של משלוח תימסר הכתובת לחברת השליחויות או לדואר ישראל).
 • כתובת הדואר האלקטרוני שתימסר על ידך תשמר אצלנו ולא יעשה בה שום שימוש למעט לשם השלמת פעולת הרכישה אשר לשמה הוא נמסר והיא לא תועבר לכל גורם אחר, כגון, חברות קידום מכירות וכיו”ב.
 • ככל שתהא מעוניין שנעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני לשם עידכונך לגבי מבצעים הנעשים באתר, מוצרים חדשים, אירועים, הדבר יעשה אך ורק אם תאשר זאת במקום המיועד לכך באתר.
 • לגבי מידע לא מזהה שאינו יכול להיות מיוחס לאדם ספציפי (כגון: מספר כניסות, חתך גילאים וכיו”ב(, אנו עושים שימוש אך ורק כדי לשפר את האתר שלנו לקהל הרחב וכדי לעדכן התנהלות מסחרית לגבי מפרסמים באתר. בכל מקרה לא יועבר מידע היכול לזהות משתמש ספציפי.
 • במקרים שאינם בשליטת העסק ואו הנובעים מכוח עליון או ממעשה פלילי מכוון של צד ג’, לא נישא באחריות לנזק שיגרם ללקוח או למי מטעמו, ככל שיעשה בו שימוש על ידי צד ג’ ללא הרשאה.
 • אנו נוכל לעשות שימוש במידע שברשותנו אם התקבל בידינו צו שיפוטי המורה לנו למסור את פרטיכם או המידע אודותיכם לצד שלישי או שמסירת המידע תעשה על-פי דין אחר.
 • כן נוכל לעשות שימוש במידע, במסגרת הליך משפטי אם יהיה בינינו לביניכם או במסגרת מחלוקת שתהא בינינו.
 •  

קישורים באתר:

 •  
 • ככל וימצאו באתר קישורים (“לינקים”) לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם בבעלותינו (כגון פירסומים של מפרסמים שונים, מודעות פירסום וכיו”ב), נבהיר, כי התוכן והמידע המפורסם באתרים אלו אינו בידיעתנו, אינו בשליטתנו ואין לנו כל אחריות אליו. ככל שיפורסם שם נתון ו/או מידע שגוי ו/או מטעה ו/או שאינם הולמים ו/או שאינם מוסריים ו/או פוגעים בתקנת הציבור ובכלל זאת שיש בהם להעליב אדם ו/או ציבור מסויים ו/או מקוממים ו/או שמהווים עבירה כלשהי על פי הדין, אנו איננו אחראים לכך בשום צורה ודרך ולא ניהיה אחראים לכל נזק ו/או פגיעה שיגרמו לכם או למי מטעמכם כתוצאה מכך. הסתמכותכם על מידע כאמור הינה באחריותכם הבלעדית.
 • אנו גם איננו אחראים לכך שתכנסו דרך קישור כאמור לאתר שאיננו מאובטח ו/או מוגן מפני וירוסים וכתוצאה מכך תפגעו. גם איננו אחראים לכך שהקישורים שיופיעו יהיו פעילים ו/או תקינים ויובילו אתכם לאתר המבוקש או לאתר פעיל.
 •  

מידע פרסומי

 •  
 • אם לא היה ברצונך לקבל מאתנו מידע שיווקי, דברי פרסום, מבצעים ומידע אודות פעילויות, וזאת באמצעות דואר אלקטרוני, שיחה מוקלטת, מסרונים, דואר רגיל, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי וכיו”ב אמצעים מקובלים אחרים על פי פרטי התקשורת שנמסרו על ידי הלקוח בעת ההרשמה לאתר ו/או רכישת מוצר, תדרש לסמן זאת במקום המיועד לכך באתר ובמסגרת הליך ההרשמה.
 • בכל מקרה, תוכל בכל עת לפנות לעסק ולדרוש על הפסקת קבלת מידע כאמור, וזאת בדרך של מתן הודעה בכתב ו/או בדרך שבה מועבר לך המידע, הכל לפי בחירתך.
 •  

ביטול עסקה והחזרת מוצר

 •  
 • על פי דין, כל הרוכש מוצר בעסקה מרחוק, כגון: דרך אתר אינטרנט, רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”). אנו ממליצים לעיין בהוראות חוק הגנת הצרכן טרם ביצוע הרכישה.
 • להלן נביא בתמצית את כללי הביטול, המפורטים באופן מלא בחוק הגנת הצרכן והם אלו המחייבים.
 •  

זכות לביטול ודרכי ביטול

 

 • בעסקת מכר מרחוק של מוצר רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14 (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם; ביטול עסקה יעשה באמצעות שליחת הודעה להנהלת האתר ווידוא קבלתו באמצעות תכתובת מייל.
 •  

תוצאות ביטול עקב פגם או אי התאמה

 •  
 • חשוב להבין, כי התמונות המצויות באתר מיועדות להמחשה בלבד. ייתכן שוני בין תאור ומראה המוצר, כפי שהוא באתר, לבין מראהו במציאות, זאת בין היתר בשל המגבלה להעביר מצג מדויק באמצעות תמונה המופיעה על גבי מחשב.
 • כל ביטול עסקה יבטל באופן אוטומטי כל הטבה ו/או זכות ו/או מתנה שקיבל הלקוח במסגרת העסקה ו/או בעטייה, והלקוח ישיב הטבה זו מייד עם ביטול העסקה ו/או החזרת המוצר.
 • בכל מקרה, במקרה של ביטול עסקה כאמור, לא תעמוד לכם שום זכות לתבוע נזקים בגין הביטול וזכותכם מתמצה בקבלת השבה את הכספים ששילמתם עד אותו עת וביטול חיובים עתידיים.

 

תוצאות הביטול שלא בשל פגם או אי התאמה

 •  
 • במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או שלא עקב אי התאמה, כאמור לעיל, אנו נשיב לכם את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידיכם עד מועד הביטול תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול ונבטל את החיוב בשל העסקה לגבי חיובים שטרם בוצעו. במקרה כזה לא נגבה מכם תשלום כלשהו למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם,  ובנוסף 0.98% מסכום העסקה הכוללת בעסקאות אשראי.
 • אם כבר קיבלתם את המוצר, עליכם להחזירו בכוחות עצמכם ועל חשבונכם למקום בו אספתם את המוצר. אם תבקשו שהמוצר ייאסף מביתכם תאלצו לשאת בעלות בגין דמי השילוח/איסוף.
 • החזרת המוצר תעשה רק אם לא נעשה בו שימוש, שלאחר מכן לא תוכלו לבטל את העסקה ו/או להחזיר את המוצר. יש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, ככל שקבלתם אותה במעמד האיסוף.
 • כל ביטול עסקה יבטל באופן אוטומטי כל הטבה ו/או זכות ו/או מתנה שקיבל הלקוח במסגרת העסקה ו/או בעטייה והלקוח ישיב הטבה זו מייד עם ביטול העסקה ו/או החזרת המוצר.

 

אחריות למוצרים

 •  
 • האחריות הניתנת למוצרים השונים המוצעים למכירה באתר הינה בהתאם לאחריות יצרן הניתנת בגין כל מוצר ומוצר. בטרם תרכשו מוצר כלשהו באתר אנחנו ממליצים להיכנס לעמוד תנאי האחריות הרלווונטי המפרט באופן ברור את סוג ומשך האחריות. בנוסף, כל מוצר יסופק עם תנאי אחריות ספיציפיים בגינו. לבירורים והבהרות ניתן לפנות בשאלות להנהלת האתר.
 • השלמת הרכישה מהווה הצהרה שלכם כי קראתם את תנאי האחריות בגין המוצר וקבלתם אותה עליכם. תנאי האחריות מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם בינינו לביניכם.
 • העסק לא תהא אחראית לנזקים שיגרמו כתוצאה משימוש במוצר שנרכש באתר שנעשה בניגוד להוראות היצרן ו/או בניגוד להנחיות נוספות לשימוש שינתנו לו על ידי העסק, בין אם במסגרת הרכישה ובין אם במועד האיסוף.

 

כללי

 •  
 • השירות באתר הינו כפי שהוא (AS IS) ולא תעמוד ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העסק או מי מטעמה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או העדר התאמתו ליכולות, דרישות וצרכיו של הלקוח.
 • כל עיקוב או מניעה לבצע התחייבות כלשהי שהתחייבנו בהסכם זה והנובעים מארוע שאינו בשליטת העסק או מכל עליון או מפגעי טבע ו/או ממלחמה וכיו”ב, לא יהווה הפרה של הסכם זה.
 • תנאים אלה ממצים אל כל המוסכם בינינו לביניכם בכל הקשור לביצוע פעולות ורכישה באתר זה.
 • הדין החל על השימוש באתר זה ועל התנאים בתקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמך במחוז תל אביב והמרכז.

עדי שקד – פתרונות אינטרנט לעסקים (להלן: “העסק” כהגדרתה בתקנון האתר) מתייחס בכבוד רב לפרטיותם של המשתמשים באתר www.grow.adishaked.com (להלן: “אתר”) ובמיוחד למבצע הפעולות באתר, כהגדרתם בתקנון האתר. פרטי העסק המלאים ודרכי ההתקשרות עם העסק מפעילת האתר נמצאים בתקנון האתר ודף צור קשר. להלן תנאי השימוש באתר ואשר מהם ניתן ללמוד מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר.

 

תנאי קבלת המידע והשימוש באתר

 

האתר www.grow.adishaked.com הוא אתר הבית של העסק. דרכו ניתן ללמוד על פעולותיו, שירותיו ומוצריו.

בין היתר ניתן למצוא באתר אפשרות להרשמה לקבלת עדכונים קבועים מהעסק לרבות: מידע כללי בנושאי שיווק באינטרנט וייעוץ עסקי והודעות פרסומיות והצעות לרכישת מוצרים.

לא חלה עליך חובה להירשם לקבלת עדכונים קבועים מן העסק כדי לפעול באתר, אולם מרגע שנרשמת לקבלת עדכונים אלה, יחשב הדבר כאישור לקבלת דברי דואר ופרסומת בדואר אלקטרוני וב SMS מן העסק.

יש לך אפשרות להסיר עצמך מקבלת עדכונים אלה בכל עת באמצעות כפתור הסרה מיוחד הנמצא בתחתית של כל הודעה אותה תקבל.

הנתונים שיימסרו על ידך בעת ההרשמה לקבלת עדכונים שבאתר, יישמרו במאגר המידע של העסק המופעל על ידי עסק חיצונית שמספקת שירותי אגירת מידע ושירותי דיוור לעסק. וכאמור – אין עלייך חובה על-פי חוק למסור את המידע כדי לפעול באתר.

במהלך השימוש באתר ייתכן שיצטברו מיידעים על הליכי הגלישה ונהגיך באתר, לרבות מידע על מוצרים שנרכשו, מידע נוסף על פריטים אחרים שבהם התעניינת, פרסומות אליהן נכנסת וקראת, עמודים באתר אליהם ניגשת וצפית, האמצעים בהם השתמשת לצורכי התשלום וששימשו אותך בפועל לתשלום, הצעות לרכישה שהתעניינת בהם, כתובת IP שלך, מיקום גאוגרפי שלך ממנו בוצעה גלישה באתר ועוד נתונים מזהים אותך אישית וכלליים, אשר כולם נאספים בין היתר באמצעותך ובאמצעים שהאתר יוזם באופן עצמאי לצורך הגנה על האתר ומשתמשיו.

נתונים אלה, כאמור יישמרו במאגרי העסק ובידי העסק בלבד וכל שימוש בהם ייעשה למטרות העסק והאתר בלבד, בהתאם למדיניות הפרטיות כאן, בהתאם לכל דין ולמטרות שלהלן:

לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר, לצורך ביצוע פנייה יזומה לעסק.
לאפשר לך להיכנס אל מבצעים מוגדרים מראש שיוצעו באתר מעת לעת.
לאפשר לך לקבל פרסום תואם והעונה לבקשתך ולצרכייך.
לצורכי למידה של העסק כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים לך באתר, לרבות הנגשת והבאת מוצרים חדשים ואטרקטיביים במחירים אטרקטיביים מותאמים לדרישותיך ובהתאם להסיר מוצרים אשר אינם עומדים בציפיות ואינם תואמים לך.
למען הסר ספק המידע אינו מידע אישי המזהה אותך באופן אישי, אלא מידע לצורך למידה ופילוח נתונים לצורך הנגשה כאמור לעיל.

המידע ישמש בין היתר את העסק גם כדי להתאים את הפרסומים ומודעות המבצעים אשר יוצגו בעבורך לתחומי ההתעניינות שלך, בעת הביקור באתר. גם כאן המידע הנאסף לצורך כך לא יזהה אותך אישית.
ככל ותאשר זאת בכפוף לתנאי התקנון והדין, תהא העסק רשאית לשלוח אליך מדי פעם באמצעות דואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.
לעניין זה מידע- בין אם מידע שהעסק עצמה תפרסם ובין אם מידע מידי מפרסמים אחרים שתקבל עסק לצורך משלוח.
בהתאם לאמור מעל בסעיף זה, העסק לא תהא רשאית להעביר את פרטייך האישיים כאמור בתקנון ומדיניות הפרטיות כאן לכל צד שלישי, ללא אישורך כאמור בתקנון ולצורך השלמת העסקה שתאפשר העברת המוצר שנרכש על ידך לידיך, כדוגמת כתובתך ודרכי ההתקשרות עמך.
בכל עת תהא לך הזכות לבקש מהעסק לחדול מלקבל מידע שיווקי ופרסומי, כאמור.
כל המידע האמור מעל ישמש את העסק ליצירת הקשר אתך או כאמור לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.
בעניין זה לא יימסר, כאמור, כל מידע מידע אשר יזהה אותך אישית וכן לא מידע פרטי.
לידיעתך העסק נעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.
יובהר למען הסר ספק שהמידע שיעובר לגורמים שלישיים הוא בכפוף למדיניות הפרטיות כאן, לתקנון האתר ובכפוף לאישורך בלבד, אולם ככל ולא תאופשר על ידך האפשרות לקבל מידע כללי זה ייתכן ומירב הפעולות באתר לא יתאפשרו ולא יפעלו בעבורך.
מידע אישי וצדדים שלישיים

כאמור מעל, העסק מתחייבת שלא להעביר את הנתונים הפרטיים שלך לצדדים שלישיים, פרטים המזהים אותך באופן אישי, בין שהועברו על ידך ובין שנאספו על ידי העסק, חוץ מבמקרים הבאים:

ביצוע השלמת עסקה באתר, כאמור בתקנון, מחייב העברת פרטייך האישיים לצדדים שלישיים, אליהם אישרת להעביר- לצורך רכישת המוצר מהספק.
לצורך העברת המוצרים שהוזמנו על ידיך באתר לידיך, יועברו הנתונים שלך לצד שלישי ו/או למי מטעמו, לרבות: שמך ושם משפחה, כתובת, אמצעי התקשרות עמך, מספר תעודת הזהות שלך, שם חברת האשראי ו/או אמצעי התשלום בו השתמשת לרכישה באתר ועוד .
ככל ויופר על ידך ו/או באמצעותך בין באופן ישיר ו/או עקיף, תאני השימוש באתר.
בכפוף למעשה בלתי חוקי, העסק תעביר את פרטייך לגורמי אכיפה ולשותפי העסק באתר המנהלים פעילות מסחרית עם העסק באתר. זאת מתוך הצורך למנוע ו/או לחקור;
במקרה שיופרו תנאי השימוש באתר;
במקרה שיופרו הוראות הסכם ההצטרפות לאתר ו/או איזה מהשירותים המוצעים בו;
במקרה בו תבוצע באמצעותך באתר פעולות הנחזות כמנוגדות לדין ו/או ניסיון לבצע פעולות מסוג זה;
במקרה בו יתקבל בידי העסק צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
במקרה בו כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין העסק ו/או מי מטעמה;
במקרה בו העסק תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לך ו/או לגופך ו/או לרכושך ו/או לגופו או לרכושו של צד שלישי ו/או לעסק ו/או לאתר;
במקרה בו תתאגד ו/או תתמזג העסק במסגרת תאגיד אחד ו/או אחר, העסק תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים לרבות כל מידע שבידיה, בלבד ובכפוף שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו במלואה.
עוגיות

לצורך תפעולו השוטף של האתר, משתמש האתר בטכנולוגית cookies (להלן: “עוגיות”).

העוגיות בטכנולוגיה זו משמשות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר על ידך, לצורך אימות פרטייך, כדי להתאים את העדפותייך האישיות באתר, לצורכי אבטחת המידע ואימות הנתונים בעת מסירתו לעסק.

העוגיות הנן קבצים טקסטואליים, אשר הדפדפן המותקן אצלך במחשב יוצר וזאת בהתאמה לפקודה ממחשבי העסק ולפיכך יש לאפשר פעולה זו כדי להשתמש באתר באופן פעיל.

העוגיות מכילות מידע מגוון, כך ובין היתר מהם הדפים בהם ביקרת, זמן השהות, מוצרים אותם בחנת, פרסומים ומבצעים עליהם הקלקת וצפית, מהו המקור דרכו הגעת אל אתר העסק ועוד.

חשוב לדעת שחלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך.

העוגיות משמשות גם כדי לאפשר לך ולייתר בעבורך את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר.

המידע בעוגיות הנו מוצפן, העסק נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שמחשביה יוכלו לקבל ולהבין את המידע האגור בהם.

אם אינך רוצה לקבל עוגיות, ניתן להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך בהתאם לדפדפן המשמש אותך.

למען הסר ספק- נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תינתן לך האפשרות להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר. כאמור, קיימת לך האפשרות למחוק את העוגיות במחשבך בכל רגע, אף מוצע שיעשה כן.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת עוגיות. אם אינך מודע כיצד לעשות זאת, בבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

פרסומות של צדדים שלישיים

 

העסק מאפשרת לחברות אחרות וחיצוניות לה לפרסם באתר, לנהל בעבורה מסעי פרסום באתר ומחוצה לו.

לידיעתך, כי חלק מהמודעות הנצפות באתר מוזנות אליו באמצעות צדדים שלישיים. לצורך פרסום זה חברות אלה מציבות אף הן עוגיות במחשבך, באמצעות קבצים בעלי מזהים ייחודיים להם ואשר אוספות נתונים, כאמור ועוד. המידע הנאסף לא מזהה אותך באופן אישי, למעט במקרים בהם החשיפה של המידע היא ביוזמתך ועל ידך, מידע זה ישמש לצורך הצבת פרסומים שיענינו אותך בהתאם למידע שנאסף על הרגלייך בשימוש באתר.

השימוש שחברות אלה עושות בעוגיות כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של העסק.

 

אבטחת מידע

 

העסק נוהלת ודוגלת במדיניות פרטיות ולצורך כך מיישמת מערך נהלים מקצועי באמצעות חברת jetserver לצורך אבטחת מידע. זאת לצורך צמצום הסיכונים לחדירה אל מחשביה, יחד עם זאת אין ביטחון מוחלט למידע ולאמצעים אלה כדי לשמור על המידע השמור במאגרי העסק. היות שכך העסק איננה מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים לחדירה של גורמים וצדדים שלישיים בלתי מורשים. כמו גם שאיננה מתחייבת שצד שלישי לא יגיע ו/או לא תהיה לו גישה, בלתי מורשית, באופן מוחלט אל המידע המאוחסן בידי העסק.

ככלל נתוני כרטיס האשראי אינם נשמרים באתרי העסק ויש להזינם בכל רכישה חדשה, הנתונים מוצפנים ברמה ובדרג הגבוהה ביותר, המאובטח על ידי תעודת SSL (מפתח הצפנה) בתקן PCI DDC שהינו תקן בינלאומי המחייב חברות וגופים אשר מבצעים סליקת כרטיסי אשראי להיות ברמת אבטחה אחידה, בו הגדרות ודרישות ברמת האבטחה למערכות מידע. חשוב לציין שהאתר מאובטח על ידי מיטב המומחים בתחום אבטחת המידע ברמה הגבוה בעולם באמצעות קבוצת אינטרספייס אשר מספקת גם שירותי סליקה כאשר מערכת זו עומדת ברמת האבטחה הגבוהה והמחמירה ביותר.

לצורך מידע נוסף בעניין אבטחת המידע על ידי חברת jetserver ולמידה על סוג אבטחת המידע הניתן באתר ניתן ללמוד ורצוי להיכנס לאתר העסק: https://jetserver.co.il/secure-hosting

 

זכות העיון במידע

 

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק”) הנך זכאי לעיין במידע המוחזק במאגר מידע, במידה והוא מידע עלייך בלבד. ניתנת לך האפשרות לתקן מידע שגוי ו/או למחוק מידע הנמצא במאגרים על ידי הודעה לעסק, אשר מנהל את המאגר בו שמורים הנתונים.

פנייה על ידך יכולה להיעשות בכל דרך התקשרות על עסק, טופס צור קשר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני שנמצאם בדף צור קשר באתר.

במידה ומנהל המאגר, העסק בעניין זה, סרבה למלא אחר בקשתך, מחוייבת העסק לידע אותך בהתאם לחוק ולתקנות. העסק תודיע על סירובה לאפשר עיון ו/או לתקן ו/או למחוק מידע, במצב זה יש לך הזכות והרשות לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בדין.

עוד כאמור בחוק זה קיימת לך הזכות לדרוש למחוק את כל המידע המוחזק והמשמש את העסק כבסיס לפנייה יזומה אלייך בהסכמתך. בעניין זה יימחק רק המידע המשמש לצורך פנייה אלייך בנושא הצעות מסחריות של העסק. מידע אחר הדרוש לעסק לצרכים סטטיסטיים ועוד יוסיף להישמר בידי העסק, זאת בהתאם לכל דין, אולם מידע זה לא ישמש את העסק לצורך פניות אלייך כאמור. לעניין זה תהא לך הזכות לפנות אל בית המשפט השלום אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה מהעסק כי המידע שנתבקשה למחוק אכן נמחק.

באחריותך לבדוק את השינויים במדיניות הפרטיות מעת לעת, בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

קבלו את כל הידע, הכלים, התמיכה והנטוורקינג שיעזרו לכם להכפיל את ההכנסות שלכם בעזרת שיווק דיגיטלי כבר בשנה הקרובה

הנחה מטורפת לזמן מוגבל

שעות
דקות
שניות

Grow Buissness

חבילת בסיס שנתית
₪1997
997 ניתן לפרוס עד 12 תשלומים ועד
 • ערכת ספרים, מדריכים וקיצורי הדרך של Grow
 • 28 קורסי וידאו על שיווק דיגיטלי ופיתוח עסקי
 • כרטיס עסק ופרופיל אישי לפרסום עדכונים
 • חברות במאגר בעלי העסקים והיזמים של Grow
 • יצירת חברויות קרים אישיים ונטוורקינג
 • תמיכה אישית ומענה לשאלות
 • מעקב אחר ביצועים וצבירת נקודות ופרסים
 • גישה 24/7 מכל מקום ובכל זמן

Grow Expert

חבילת מומחים שנתית
₪2597
1597 ניתן לפרוס עד 12 תשלומים
 • ערכת ספרים, מדריכים וקיצורי הדרך של Grow
 • 28 קורסי וידאו על שיווק דיגיטלי ופיתוח עסקי
 • 6 קורסי הכשרה מקיפים בשיווק דיגיטלי
 • ערכת תוכנות וכלי עזר לשיווק
 • כרטיס עסק ופרופיל אישי לפרסום עדכונים
 • חברות במאגר בעלי העסקים והיזמים של Grow
 • יצירת חברויות קרים אישיים ונטוורקינג
 • תמיכה אישית ומענה לשאלות
 • מעקב אחר ביצועים וצבירת נקודות ופרסים
 • גישה 24/7 מכל מקום ובכל זמן
הפופולרי ביותר

@

אין פעילות אחרונה
דילוג לתוכן